SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

W kwietniu, uczniów oddziałów 1a,1b, 1c i 1d odwiedzili strażacy z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Zgierzu. Przeprowadzili oni w klasie zajęcia na temat bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w czasie pożaru. Uświadomili uczniom jak powinna wyglądać właściwa rozmowa telefoniczna osoby zgłaszającej wypadek lub potrzebującej pomocy. Dzieci oglądały również sprzęt gaśniczy, maski i stroje, które strażacy ze sobą przynieśli. Uczniowie mogli zadawać też strażakom pytania i zaspokajać w ten sposób ciekawość związaną z ich pracą. Strażacy bardzo humorystycznie i wesoło prowadzili z dziećmi zajęcia, co wpłynęło na zadowolenie i uśmiech na twarzy wszystkich uczestników tego spotkania.

Comments are closed.