NAUCZYCIELE

Ambroziak Anna język angielski
Antczak Magdalena edukacja wczesnoszkolna
Bakalarz Joanna język niemiecki, wspieranie
Balicka Karolina biologia, geografia
Banasiuk Aleksandra świetlica
Biadun Marcin wychowanie fizyczne
Bielińska Beata edukacja wczesnoszkolna
Bogusławska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Cholewińska Malwina plastyka
Cynkier Agnieszka edukacja przedszkolna
Fortuna Daniel wychowanie fizyczne
Galant-Antczak Joanna  technika
Gieraga Renata religia
Gołębiowska Agnieszka wychowanie fizyczne
Gołębiowski Ryszard informatyka
Górczak Paulina psycholog
Górska Anna język angielski, szachy
Grzelewski Dariusz historia, szachy
Hulewicz-Sroczyńska Iwona język angielski
Ignaczak Jolanta przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Janaszkiewicz Jolanta geografia
Jaskuła Ewa język polski, historia
Józefowicz Aneta wspieranie
Jurek Bartłomiej wychowanie fizyczne
Karolczak Magdalena edukacja przedszkolna
Karwowska Urszula chemia
Kłobska Joanna język angielski
Kłos Aneta geografia
Kociszewska-Budaj Katarzyna wychowanie fizyczne
Kosiewicz Hanna edukacja wczesnoszkolna
Kosińska Edyta matematyka, wspieranie
Kowalczyk Agnieszka bibliotekarz, informatyka
Kowalczyk Iwona język angielski
Łuczak Paulina edukacja wczesnoszkolna
Majdan Karolina język niemiecki, wspieranie
ks. Markowiak Sylwester religia
Matusiak Barbara edukacja przedszkolna
Matusiak Justyna wspieranie
Matyja Agnieszka matematyka, doradztwo zawodowe
Miśkiewicz Tomasz wychowanie fizyczne, wspieranie
Myślak Anna plastyka, muzyka
Najmowicz Dorota religia
Ośniecka Aleksandra historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
Pacyniak Elżbieta matematyka, fizyka
Papka-Oczkowska Ala bibliotekarz
Piłacik Joanna język polski
Puchalska Małgorzata język angielski
Rogalska Joanna język polski, doradztwo zawodowe
Rozumska Beata edukacja wczesnoszkolna
Rutkowski Dariusz wychowanie fizyczne
Sędzicka Joanna pedagog
Skowrońska Paulina edukacja wczesnoszkolna
Sobczyk Agata świetlica
Sobińska Katarzyna wychowanie fizyczne
Stańczyk Anna bibliotekarz
Szczawińska Anna język polski
Szeremeta Paulina edukacja wczesnoszkolna
Szulc Bożena pedagog
Świercz Anna język niemiecki
Wieczorek Małgorzata język niemiecki
Wirowska Marzena muzyka
Włodarska Halina edukacja wczesnoszkolna 
Wyrzykowska Małgorzata pedagog
Zalewska Angelina edukacja przedszkolna
Zielewska Ewa informatyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Zrobek Maria język polski

Comments are closed.