DRUKI

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu informuje emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Gimnazjum nr 3, że do 31 marca 2023 r. należy złożyć dokumenty związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. (Załączniki nr 2, 7 i 8).
W związku ze zmianą płatnika na załączniku 2 proszę o podanie aktualnego numeru rachunku bankowego.
Wzory dokumentów znajdują się poniżej lub można je otrzymać w szkole w budynku przy Leśmiana 1 w godz. 9 -14.
Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy dostarczyć do szkoły w wybrany sposób:
– przesłać pocztą tradycyjną,
– przesłać skany lub zdjęcia na adres sekretariat.sp8@miasto.zgierz.pl ,
– przekazać bezpośrednio do szkoły w godz. 9-14 (budynek przy Leśmiana 1),
– wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku przy ul. Leśmiana 1.

Liliana Sobieska – Jędruszczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu

Wniosek – plik.pdf

Załącznik nr 7 – plik.pdf

Załącznik 8 – plik.pdf

Comments are closed.