DYREKCJA

Dyrektor Szkoły

Grażyna Sadok

 

Wicedyrektorzy

Aldona Kliszko

Bożena Pietruszewska

Liliana Sobieska – Jędruszczak

Comments are closed.