Rajd dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski

W sobotę 29 IX po raz kolejny SP nr 8 zorganizowała rajd. Wzięło w nim udział prawie stu uczniów zgierskich szkół, którzy pod opieką nauczycieli maszerowali wytyczonymi trasami. Aby uczcić 100-lecie niepodległości Polski, kierownik rajdu Beata Bielińska zadbała o to, aby wzbogacić rajd o wartości patriotyczne. Uczestnicy przygotowywali biało-czerwone serduszka, które zawisły na niepodległościowym drzewku i odpowiadali na pytania, wykazując się wiedzą z tego zakresu. Najmłodsi uczniowie wstąpili nawet na cmentarz, aby oddać pokłon spoczywającym tam polskim żołnierzom…

Pogoda na rajdzie dopisała, humory i apetyty również…. Po wspaniałym spacerze na uczestników czekał poczęstunek oraz pamiątkowe znaczki i dyplomy…

Comments are closed.